Kopia bezpieczeństwa aplikacji SIO.

Ogłoszenia i Komunikaty » Kopia bezpieczeństwa aplikacji SIO.

 

Przypominamy o konieczności tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych (plik SIO2.sqlite) z katalogu aplikacji C:Program FilesMENCIESIOdata, na nośniki zewnętrzne.

Udostępniony jest również mechanizm kopiowania lokalnej bazy danych SIO2.sqlite. Plik jest automatycznie zapisywany przy zamykaniu aplikacji SIO do katalogu użytkownika (Local Storebackup). W przypadku odinstalowania aplikacji SIO i utraty lokalnej bazy danych istnieje możliwość ręcznego utworzenia kopii bezpieczeństwa bazy z katalogu użytkownika (Local Storebackup) do katalogu C:Program FilesMENCIESIOdata.

Więcej informacji na temat modernizacji SIO na www.sio.men.gov.pl