Nowy sposób naliczania subwencji

Ogłoszenia i Komunikaty » Nowy sposób naliczania subwencji

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło szczegółowe zasady sposobu podziału subwencji
oświatowej. Najwięcej, bo aż 60 proc. pieniędzy ma trafić do gmin (23,7 mld zł). Starostwa
otrzymają około 15 mld zł, a województwa – 775,1 tys. zł. Zdaniem MEN wprowadzony do
rozporządzenia wskaźnik podziału subwencji spowoduje, że środki otrzymane przez gminy
pokryją koszty nauki około 2/3 wszystkich sześciolatków w szkołach Proponowana
subwencja jest zaniżona o 400 mln zł i zbyt mała, aby sfinansować dotacje z gmin dla szkół
niepublicznych – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność”.
 
Więcej na: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/661786,sposob_naliczania_subwencji_os
wiatowej_krzywdzi_gminy_i_nauczycieli.html