Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

Projekty Unijne

Obecnie Zespół w porozumieniu z Urzędem Miejski w Łochowie oraz podległymi placówkami oświatowymi realizuje 3 programy współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

1. "Z indywiduyalizacją ku sukcesowi" czyli wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

2." Dziecięca Akademia Przyszłości" czyli wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

 

3. Założone zostały punkty przedszkolne w:

- Zespole Szkół w Ostrówku  "Wesołe Przedszkolaki"

- Zespole Szkół w Gwizdałach "Przedszkole Wojtka Strażaka"