Spotkania informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie modernizacji SIO.

Ogłoszenia i Komunikaty » Spotkania informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie modernizacji SIO.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w województwie mazowieckim w Warszawie i Radomiu już w październiku.

Terminy:
Warszawa-22.10.2012
Radom - 25.10.2012

 
Rejestracja
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestracj. Zapisy trwają do dn. 8.10.2012 r. 
Uwaga! Termin zakończenia rejestracji uczestników może ulec skróceniu w przypadku wykorzystania dostępnej liczby miejsc w danej lokalizacji.
 
Plan spotkań:
08:30 - 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 - 10:40 Otwarcie spotkania
10:40 - 11:40 Część I: Aspekty prawne zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
11:40 - 12:20 Przerwa kawowa
12:20 - 13:20 Część II: Rola i zadania dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zmodernizowanym SIO
13:20 - 13:35 Przerwa techniczna
13:35 - 14:35 Część III: Prezentacja wybranych modułów zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej
 
Zapraszamy!
Więcej na http://sio.men.gov.pl/i ndex.php/spotkania-informacyjne/harmonogram-spotkan/23-spotkania-informacyjne/harmonogram-spotkan/125-spotkania-w-wojewodztwie-mazowieckim