Struktura Organizacyjna

Iwona Kowalczyk
p.o. Dyrektora ZOSS

 

Wioleta Przyborowska
p.o.główny księgowy
ksiegowosc@zoss.pl

tel.: 25 643 78 54

Anna Mąkowska
specjalista ds. administracyjnych
anna.makowska@zoss.pl

tel. 25 643 78 50

Hanna Gałązka
st. specjalista ds. księgowych
hanna.galazka@zoss.pl

tel.: 25 643 78 54

Urszula Napłoszek
st. specjalista ds. płac
urszula.naploszek@zoss.pl

 tel.: 25 643 78 50

Agnieszka Grodkowska
 specjalista ds. księgowych
tel.: 25 643 78 53

Zbigniew Suplicki
specjalista ds. prawnych
zbigniew.suplicki@zoss.pl

tel.: 25 643 78 56

Piotr Oniszk
st. specjalista ds. logistycznych
i zaopatrzenia
zoss_lochow@wp.pl

tel.: 25 643 78 55

Magdalena Niegowska
specjalista ds. finansowo – administracyjnych
magdalena.niegowska@zoss.pl

tel.: 25 643 78 53

Marzena Zarzycka
specjalista ds. administracyjno księgowych i fakturowania VAT
marzena.zarzycka@zoss.pl

tel.: 25 643 78 53

Paweł Wróbel
kierownik Hali Sportowej
wropaw@gmail.pl

tel. 512096290