System Informacji Oświatowej a usługi firm prywatnych - uwaga dyrektorzy szkół i placówek!

Ogłoszenia i Komunikaty » System Informacji Oświatowej a usługi firm prywatnych - uwaga dyrektorzy szkół i placówek!

 

Szanowni Państwo

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej uzyskało informację, że pojawiają się firmy komercyjne oferujące szkołom i placówkom wpis do baz danych tworzonych przez te firmy. Umieszczenie danych szkół i placówek w tych bazach może się wiązać z odpłatnością. Firmy te mogą zbierać dane szkół do celów handlowych posługując się jednocześnie nazwą „system informacji oświatowej”. Może to wprowadzać dyrektorów szkół i placówek w błąd, poprzez sugestię, że wpis do takich komercyjnych baz jest spełnianiem obowiązku zgłoszenia informacji o danej placówce przewidzianego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (http://www.sio.men.gov.pl/images/pdf/ustawa_z_15042011_o_systemie_informacji_oswiatowej.pdf).
Przypominamy, że proces rejestracji placówki w bazie danych SIO, tj. w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest realizowany NIEODPŁATNIE przy pomocy oprogramowania udostępnionego na stronie Systemu Informacji Oświatowej www.sio.men.gov.pl w sposób opisany w ustawie oraz na stronie systemu. Inne strony internetowe zawierające w swojej nazwie – nazwę „system informacji oświatowej” lub „sio” nie są oficjalnymi stronami bazy danych tworzonej przez MEN i bardzo często odnoszą się do usług firm prywatnych pozyskujących dane szkół i placówek do własnych celów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na powyższe praktyki oraz sygnalizowanie podobnych spraw w Centrum Informatycznym Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej (modernizacja.sio@cie.men.gov.pl).    
 
Z poważaniem
Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Mariusz Dobijański
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty