Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

Zadania CUW

Do zakresu działania Centrum należy:
1) obsługa finansowa - polegająca na prowadzeniu obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych;
2) obsługa kadrowo-płacowa;
3) obsługa organizacyjna - polegająca na wspólnej organizacji zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych;
4) obsługa prawna - polegająca na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności
jednostek obsługiwanych;
5) wykonywanie zadań Gminy Łochów i Burmistrza Łochowa wynikających z funkcji gminy jako organu
prowadzącego.

Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek budżetowych:
1) Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie;
2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu "Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie;
3) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie;
4) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie;
5) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach;
6) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie;
7) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku;
8) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie;
9) Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.