ZAMÓWIENIE PUBLICZNE-ZOSS.271.1.1.2016 - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY ŁOCHÓW W ROKU 2016 - ROZSTRZYGNIĘTY

Strona główna » Zamówienia Publiczne CUW » ZAMÓWIENIE PUBLICZNE-ZOSS.271.1.1.2016 - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY ŁOCHÓW W ROKU 2016 - ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla potrzeb stołówek szkolnych w placówkach oświatowych w : ZS w Ostrówku, ZS w Kamionnie, ZS w Gwizdałach, Sz. Podst. Nr 1 w Łochowie, Sz. Podst. Nr 3 w Łochowie i Przedszkola Samorządowego w Łochowie artykułów spożywczych podzielonych na następujące pakiety:

Pakiet 1 – Artykuły spożywcze i przyprawy

Pakiet 2 – Artykuły spożywcze sypkie

Pakiet 3 – Przetwory warzywne

Pakiet 4 – Artykuły mięsne

Pakiet 5 – Artykuły mleczarskie

Pakiet 6 – Wędliny

Termin składanie ofert mija 15 STYCZNIA 2016 roku o godz. 13:00