ZAMÓWIENIE PUBLICZNE-ZOSS.271.1.5.2015 - Zakup i dostawa oleju opałowego w celach grzewczych do placówek oświatowych Gminy Łochów.UNIEWAŻNIONY

Strona główna » Zamówienia Publiczne CUW » ZAMÓWIENIE PUBLICZNE-ZOSS.271.1.5.2015 - Zakup i dostawa oleju opałowego w celach grzewczych do placówek oświatowych Gminy Łochów.UNIEWAŻNIONY

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego w łącznej ilości 70.000 litrów na okres grzewczy od dnia 19.02.2015r. do dnia 15.04.2015 roku do kotłowni olejowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łochów tj. ZS Gwizdały, SP Nr 3 w Łochowie, Hala Sportowa w Łochowie.