ZAMÓWIENIE PUBLICZNE -ZOSS.271.1.7.2014 - Dostawa fabrycznie nowego autobusu (rok produkcji 2014)- ROZSTRZYGNIĘTY

Strona główna » Zamówienia Publiczne CUW » ZAMÓWIENIE PUBLICZNE -ZOSS.271.1.7.2014 - Dostawa fabrycznie nowego autobusu (rok produkcji 2014)- ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do siedziby Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie: Dostawa fabrycznie nowego autobusu (rok produkcji 2014) spełniającego warunki wymienione w SIWZ do zamówienia.

Termin składania ofert mija 20 listopada 2014 roku o godz. 13:00.

Oferty należy składać w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14.

 

Z poważaniem

Dyrektor ZOSS

Eugeniusz Redman