ZAMÓWIENIE PUBLICZNE-ZOSS.271.1.8.2015 - Zakup i dostawa oleju opałowego w celach grzewczych do placówek oświatowych Gminy Łochów-ROZSTRZYGNIĘTY

Strona główna » Zamówienia Publiczne CUW » ZAMÓWIENIE PUBLICZNE-ZOSS.271.1.8.2015 - Zakup i dostawa oleju opałowego w celach grzewczych do placówek oświatowych Gminy Łochów-ROZSTRZYGNIĘTY

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego w łącznej ilości 60.000 litrów na okres grzewczy od dnia 15.10.2015r. do dnia 31.12.2015 roku do kotłowni olejowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łochów tj. ZS Gwizdały, SP Nr 3 w Łochowie, Hala Sportowa w Łochowie.