ZAPYTANIE OFERTOWE-ZOSS.271.1.12.2013 - Dostawa oleju opałowego w celach grzewczych do placówek oświatowych Gminy Łochów-ROZSTRZYGNIĘTY

Strona główna » Zamówienia Publiczne CUW » ZAPYTANIE OFERTOWE-ZOSS.271.1.12.2013 - Dostawa oleju opałowego w celach grzewczych do placówek oświatowych Gminy Łochów-ROZSTRZYGNIĘTY

Zamówienie obejmuje jednorazową dostawę oleju opałowego w łącznej ilości 17.000 litrów do kotłowni olejowych wymienionych placówek oświatowych na terenie Gminy Łochów:

1. Zespół Szkół w Gwizdałach, adres: Gwizdały 89, 07-130 Łochów – 4000 litrów
2. SP Nr 3 w Łochowie, ul. 1-Go Maja 47, 07-130 Łochów – 7000 litrów
3. Hala Sportowa w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów – 6000 litrów